Kim Dung

Đông tà Hoàng Dược Sư

Đông tà Hoàng Dược Sư

“ Gió đưa bằng tiện đã lìa dặm khơi… ” “ Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm , bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu … ” Hai câu thơ diễm tuyệt trên T...
Nếu
Vì ngày ǝm đến là ngày rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay...
Dường như là vẫn thế ǝm không trở lại, mãi mãi là như thế ɐnh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng...

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!