About

nguyenanhduy.com ngày hôm qua

Tôi đăng ký blog này vào tháng 12/2006, bắt đầu làm từ cuối tháng 10/2007. Mục đích chính là để giải trí, chia sẻ, lưu trữ những thứ tôi thích và nghĩ như một phần nhỏ trong thế giới thực/ảo rộng lớn này.

Blog cũng như tôi đã có những lúc thay đổi, thăng trầm, hy vọng sẽ có ích và duy trì blogging được lâu đam mê này... ♦️

Cảm ơn!
musvn.blogspot.com  musvn.net
duyblog.comnguyenanhduy.com
Nguyễn Anh Duy
NAD
17/07/2020
0

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!