musvn.blogspot.com • musvn.net • duyblog.com • nguyenanhduy.com

Tôi đăng ký blog này vào tháng 12/2006, bắt đầu làm từ cuối tháng 10/2007. Mục đích chính là để giải trí, chia sẻ, lưu trữ những thứ tôi thích và nghĩ như một phần nhỏ trong thế giới thực/ảo rộng lớn này. Blog cũng như tôi đã có những lúc thay đổi, thăng trầm, hy vọng sẽ duy trì blogging được lâu và có nhiều người theo dõi, cảm ơn!

Vài số thống kê blog tính đến tháng 10/2017:

> 870: bài đăng
> 17.000: bình loạn
> 5.000.000: lượt xem