Hàng ngon từ thịt, ngọt từ xương


Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
...
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
...

Model: Mie, Diệp Bảo Ngọc
Đẹp Việt Nam
NAD
tháng 7 31, 2010
10

Nhận xét

 1. bọn mương 14 đc cái lắm hàng ngon thật

  Trả lờiXóa
 2. Em này ăn ảnh thôi, ngoài đời xấu mà (:|

  Trả lờiXóa
 3. Đứa nào làm stylist cho bộ ảnh này đẹp :D

  Trả lờiXóa
 4. Dui` khong lo them 1 ti nhe =p~

  Trả lờiXóa
 5. ngon thật www.pnqdecor.com.vn

  Trả lờiXóa
 6. Xem xong ướt hết ... rồi!

  Trả lờiXóa
 7. http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/HangNgon/Mie/000_1502.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/HangNgon/Mie/000_1493.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/HangNgon/Mie/000_1486.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/HangNgon/Mie/000_1456.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/HangNgon/Mie/000_1449.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/HangNgon/Mie/000_1535.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/diepbaongoc28072020-12.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/diepbaongoc28072020-11.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/diepbaongoc28072020-6.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-14.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-12.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-11.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-6.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-5.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-4.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-2.jpg
  http://i817.photobucket.com/albums/zz96/duyblog/DiepBaoNgoc/Diepbaongoc16082010-1.jpg
  ...

  Trả lờiXóa
 8. Mi Ngân:

  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-13.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-10.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-9.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-8.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-6.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-5.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-3.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-2.jpg
  http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/15/Mingan15042011-14.jpg
  ...

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét