Tâm tít vs Ngọc Anh


Photobucket
Photobucket
...
[Xem tiếp dưới comment]
Đẹp Việt Nam
NAD
15/06/2009
10

Nhận xét

 1. http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-1.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-10.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-11.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-12.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-13.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-15.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-16.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-17.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-18.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-19.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-20.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-3.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-4.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-5.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-6.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-8.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/thoitrang0906132-9.jpg

  Trả lờiXóa
 2. 2 e này có oánh nhau ko

  Trả lờiXóa
 3. Thanh Tâm trông đô cây hơn Ngọc Anh - lên giường chắc hơn :)). Nhưng để ngắm thì chắc Miss Au 2006 hơn ;))

  Trả lờiXóa
 4. http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0382-1.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0440.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0441.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0443.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0461-1.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0468.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0471.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0488.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0494.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0512.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0531.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0537.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0541.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/BVA_0576.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/CopyofBVA_0382.jpg
  http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/Girls/kenh14/CopyofBVA_0419.jpg
  ...

  Trả lờiXóa
 5. Bóc chem. Lâu lắm mới bóc.

  Trả lờiXóa
 6. Còn tem đâu mà bóc :|

  Trả lờiXóa
 7. sinh nhể . Đời các em hạnh phúc quá

  Trả lờiXóa
 8. Sinh ra đã có vốn tự có =P~

  Trả lờiXóa
 9. Trần Minh xin bò mọp dưới chân 2 nàng ...làm tôi tớ ...nô êệ cho nàng ...

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Feedback

Instagram

duyna.ybi, nguyenanhduy.com, thằng điên
Từ khi em không còn về quanh sân...