36 vị sao Thiên Cương trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

by comments
Danh sách các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc tập hợp họ tên, có kèm theo biệt hiệu "ngoài đời" và tên của vì sao "chiếu mệnh" của các thủ lĩnh trong truyện "Thủy hử". Trong danh sách này, có kèm theo lời dịch giải nghĩa của tên biệt hiệu của các thủ lĩnh. Có những biệt hiệu gắn liền với đặc điểm ngoài đời, sở trường võ thuật hoặc tính cách của người đó. Tuy nhiên, có những tên hiệu chỉ mang ý nghĩa xưng danh để tăng thêm tiếng tăm ...

Tìm hiểu cụ thể:
> Danh sách các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc
> Thủy hử
> Tứ đại danh tác
...

Dưới đây là 36 vị sao Thiên Cương trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc:

0 - Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái
000_thacthapthienvuong_tieucai.jpg
Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng LSB vì trúng tên chết sớm, nhưng xét ra Tiều Cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở ...

1 - Thiên Khôi Tinh - Hô Bảo Nghĩa Tống Giang
001_thienkhoitinh_hobaonghia_tonggiang.jpg
Tống Giang trong Thủy Hử không khác gì Lưu Bị trong Tam Quốc, làm cho người ta mất hứng. Cuộc đời Tống Giang có lẽ chỉ có sự kiện giết Diêm Bà Tích là ghê ghớm mà thôi ...


2 - Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
002_thiencuongtinh_ngockylan_lutuannghia.jpg
Viên ngoại LTN oai vệ thế này mà bị vợ cắm sừng. LTN sau này cũng nằm trong số ít sống sót sau cuộc chinh phạt Phương Lạp, nhưng bị hạ độc té xuống sông mà chết, uổng thay cho 1 đời chính trực ...


3 - Thiên Cô Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng
003_thiencotinh_tridatinh_ngodung.jpg
Đúng như danh hiệu, Ngô Dụng là quân sư số một của Lương Sơn, không kém gì Khổng Minh trong Tam Quốc ...


4 - Thiên Nhân Tinh - Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
004_thiennhantinh_nhapvanlong_congtonthang.jpg
CTT có tài gọi gió hô mưa, đúng là đạo sĩ ...


5 - Thiên Dũng Tinh - Đại đao Quan Thắng
005_thiendungtinh_daidao_quanthang.jpg
Nhìn như Quan Công thời Tam Quốc ...


6 - Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung
006_thienhungtinh_baotudau_lamxung.jpg
LX có lẽ là cuộc đời trắc trở nhất trước và sau khi lên Lương Sơn, mất hết vợ con gia đình vì bị bạn phản bội, sau ôm hận mà mất khi chưa kịp đi chinh chiến với Phương Lạp. Hỉnh ảnh đạp tuyết tầm mai đi mua rượu không thể lẫn đi đâu được ...


7 - Thiên Mãnh Tinh - Tích Lịch Hỏa Tần Minh
007_thienmanhtinh_tichlichhoa_tanminh.jpg
Tần Minh sử dụng cây lang nha, dũng mãnh dữ tợn nhất nhì LSB ...


8 - Thiên Uy Tinh - Song Tiên Hô Diên Chước
008_thienuytinh_songtien_hodienchuoc.jpg
HDC vốn là tướng giỏi của Tống triều, nổi tiếng với trận thế ngựa liên hoàn, sau này bị Tống Giang nhờ Từ Ninh dùng móc câu liêm phá trận bắt được, quy tụ về LSB, chinh phạt Phương Lạp mà không mất mạng, cuối đời lại được hiển vinh ...


9 - Thiên Anh Tinh - Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
009_thienanhtinh_tieulyquang_hoavinh.jpg
HV bắn cung có thể nói là bách phát bách trúng, người đời xưng tụng là Lý Quảng “nhỏ”, coi tài không kém gì Hậu Nghệ hay Lý Quảng xưa, chỉ tiếc sau này uống thuốc độc tự vẫn cùng Tống Giang ...


10 - Thiên Quý Tinh - Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
010_thienquytinh_tieutoanphong_saitien.jpg


11 - Thiên Phú Tinh - Phác Thiên Bằng Lý Ứng
011_thienphutinh_phacthienbang_lyung.jpg


12 - Thiên Mãn Tinh - Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng
012_thienmantinh_mynhiemcong_chudong.jpg


13 - Thiên Cô Tinh - Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm
013_thiencotinh_hoahoathuong_lotritham.jpg
Lỗ Đạt xuất thân cũng chìm nổi, kết bạn với Lâm Xung, trước bị bắt đi tu để tránh quan sai, nhưng đến Hậu Thủy Hử lại từ chối tham gia vào cuộc Nam chinh đi đánh Phương Lạp ...


14 - Thiên Thương Tinh - Hành Giả Võ Tòng
014_thienthuongtinh_hanhgia_votong.jpg
Ảnh nhìn rất có ngạo cốt, Võ Tòng trước khi lên LSB đã từng là anh hùng giết hổ đồi Cảnh Dương, sau này giết Phan Kim Liên - Tây Môn Khánh rồi đầu quân lên LS; Võ Tòng cũng là người bắt sống Phương Lạp (vì thế mà mất 1 cánh tay), sau rồi đi tu tại phương Nam, không về nhận ban thưởng nữa. Người đời sau không còn nghe nhắc đến Võ Tòng từ đó ...


15 - Thiên Lập Tinh - Song Thương Tướng Đổng Bình
015_thienlaptinh_songthuongtuong_dongbinh.jpg


16 - Thiên Tiệp Tinh - Một Vũ Tiễn Trương Thanh
016_thientieptinh_motvutien_truongthanh.jpg
Hình rất ấn tượng, đúng là dùng đá thay tên, Trương Thanh cũng là người gia nhập LSB sau cùng ...


17 - Thiên Âm Tinh - Thanh Diện Thú Dương Chí
017_thienamtinh_thanhdienthu_duongchi.jpg
Dương Chí bán bảo đao không thành, gây họa lớn, sau lên LSB cũng là 1 mãnh tướng ...


18 - Thiên Hữu Tinh - Kim Sang Thủ Từ Ninh
018_thienhuutinh_kimsangthu_tuninh.jpg
Từ Ninh vốn có nghề đánh móc câu liêm gia truyền, sau này vì trộm mất bảo giáp rồi bị lừa lên LSB, cũng là 1 chuyện bi hài ...


19 - Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu
019_thienkhongtinh_captienphong_sachsieu.jpg
Mãnh tướng thiện chiến nhất nhì LSB ...


20 - Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường
020_thienditinh_xichphatquy_luuduong.jpg


21 - Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
021_thiensattinh_hactoanphong_lyquy.jpg
Người lỗ mãng nhất trong số 108 hảo hán, sức mạnh cũng kinh hồn, ảnh vẽ cảnh Lý Quỳ giết bốn hổ trả thù cho mẹ. Sau này cũng uống thuốc độc chết cùng Tống Giang ...


22 - Thiên Tốc Tinh - Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
022_thientoctinh_thanhanhthaibao_doitung.jpg
Đeo bùa vào chân là Đới Tung có thể đi mây về gió y như hỗ danh Thần hành thái bảo, không biết thực hư ra sao ...


23 - Thiên Vị Tinh - Cửu Văn Long Sử Tiến
023_thienvitinh_cuuvanlong_sutien.jpg
Rất oai vệ với hình 9 con rồng xăm toàn thân


24 - Thiên Cứu Tinh - Mộc Già Lan Mục Hoằng
024_thiencuutinh_mocgialan_muchoang.jpg


25 - Thiên Thoái Tinh - Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
025_thienthoaitinh_sapsiho_loihoanh.jpg


26 - Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn
026_thienthotinh_hongianglong_lytuan.jpg


27 - Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
027_thienkiemtinh_lapdiathaitue_nguyentieunhi.jpg
Là anh cả trong 3 anh em họ Nguyễn, rất phong độ trên sông nước, chỉ huy thủy quân của LSB ...


28 - Thiên Bình Tinh - Thuyền Đầu Hỏa Trương Hoành
028_thienbinhtinh_thuyendauhoa_truonghoanh.jpg


29 - Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
029_thientoitinh_doanmenhtamlang_nguyentieungu.jpg
“Anh hai đoản mệnh” lại là 1 trong số hiếm hoi sống sót trong cuộc Nam chinh sau này ...


30 - Thiên Tổn Tinh - Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
030_thientontinh_langlybachdieu_truongthuan.jpg
Mồm ngậm kiếm, 2 tay giang ra bơi, rất phong cách và độc đáo. Trương Thuận sau hy sinh ở phòng tuyến đầu tiên khi đi Nam chinh ...


31 - Thiên Đại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
031_thiendaitinh_hoatdiemla_nguyentieuthat.jpg
Em út trong 3 anh em họ Nguyễn, sau này cũng sống sót trở về vui thú chài lưới ...


32 - Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng
032_thienlaotinh_benhquansach_duonghung.jpg
Hình rất ấn tượng, chỉ tiếc đôi bạn Dương Hùng - Thạch Tú sau cũng đành ngậm ngùi bỏ xác phương Nam ...


33 - Thiên Tuệ Tinh - Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú
033_thientuetinh_bienmenhtamlang_thachtu.jpg


34 - Thiên Bảo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
034_thienbaotinh_luongdauxa_giaitran.jpg


35 - Thiên Khốc Tinh - Song Vĩ Hạt Giải Bảo
035_thienkhoctinh_songvihat_giaibao.jpg
2 anh em Giải Trân - Giải Bảo xuất thân nghề thợ săn, cực kỳ tinh nhậy, hình vẽ cũng rất ấn tượng. Sau này 2 anh em cùng vong mạng ở dốc Ô Long Lĩnh - nơi quân LSB bỏ xác nhiều nhất trước khi tiến vào Giang Nam ...


36 - Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh
036_thienxaotinh_langtu_yenthanh.jpg


> 72 vị sao địa sát

Ảnh hay
NAD
13/09/2009
23

Comments

 1. http://www.youtube.com/watch?v=BAfVm9Z5xvM
  http://www.youtube.com/watch?v=CncLWOBq83Y
  http://www.youtube.com/watch?v=n3aqtHnsNgw

  ReplyDelete
 2. Trong thủy hử thì Võ Tòng mạnh nhất a` ?. Em chưa đọc cái này bao h. Nhưng thấy bạn em nói cái đoạn cuối đánh nhau ko mê đc.

  ReplyDelete
 3. Không nói ai mạnh nhất đc vì họ ko đấu với nhau mà cùng phe. Hậu Thủy hử đúng là chẳng mấy người mê đc :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. bạn đã đọc đoạn LX vs Dương Chí chưa, cũng ngoài 300 hiệp có khác j` MÃ Siêu VS Trương Phi đâu.
   LSB 36 thiên Cương Tinh , 72 địa sát tinh. Tất cả tương xung, tương khắc nhau. Nên ko ai đc gọi là nhất cả

   Delete
  2. LX vs Dương Chí đánh nhau chưa phân thắng bại đã nghỉ rồi mà, với lại đó là 2 người đánh bộ, chứ còn lên ngựa là LX ăn đứt Dương Chí.

   Mình ko nghĩ có "tương xung, tương khắc", và có trên dưới cả.

   Delete
 4. Em thấy Võ Tòng đánh nhau chưa bao h thua. Cứ đánh là thắng mà :D.

  ReplyDelete
 5. Nghe nhạc phim Thủy Hử. Nghe còn hơn cả đọc rap :)). Big bang còn phải vái sư phụ.

  ReplyDelete
 6. Võ Tòng (và Lý Quỳ, Trí Thâm, ...) chỉ giỏi đánh bộ, chứ đánh trên ngựa ko phải sở trường. Đánh ngựa với Quan Thắng, Tần Minh hoặc Lâm Xung chắc ko lại :D

  ReplyDelete
 7. http://i489.photobucket.com/albums/rr256/zippo_musvn/LinhTinh/ThuyHu108/001_thienkhoitinh_hobaonghia_tonggi.jpg

  Nỗi nhục của LSB :| Nhìn cái ảnh đã thấy chả ra sao (ý cái ảnh: như đàn bà thì phải =)))
  Thù thằng đần này còn hơn cả Lưu Bị. Xem ức chế vl :-<

  ReplyDelete
 8. Ừ, thằng hãm tài, làm ng` khác mất hứng

  ReplyDelete
 9. Nó có lòng vị tha. Lưu bị được nhiều tướng giỏi vì có lòng vị tha mà. Ko giỏi là lính thời chiến.

  ReplyDelete
 10. Chính xác thì có cái lòng nhân của đàn bà :D

  ReplyDelete
 11. Thường thì tướng giỏi thik theo những ng` có lòng nhân từ hơn :D. Điều đấy là sự thật. Còn

  ReplyDelete
 12. Vì theo em, ng` đứng đầu ko cần giỏi, chỉ cần là ng` giản dị, có lòng vị tha.

  ReplyDelete
 13. Lưu Bị chỉ có đức chứ tài ko bằng Tào Tháo, nhưng Bị vẫn khôn và có bản lĩnh chính trị hơn Tống Giang rất nhiều.

  ReplyDelete
 14. Chuẩn. Em thấy mọi ng` cứ chê Tào Tháo. Chứ em thấy Tào Tháo quá giỏi. Tay trắng vùng lên nắm chính quyền. Mà trong tay Tào Tháo có ko nhiều tướng giỏi.

  ReplyDelete
 15. Chư vị huynh đệ tỷ muội xem phim cũng như xem truyện cần phải biết họ làm thế vì cái gì(Thủy Hử). Còn xem Tam Quốc Diễn Nghĩa thì phải phân biệt rạch ròi đâu là chính thống. Không thể phủi cái chính thống mà đi theo cái khác được. Còn chuyện các bạn thích ai thì tiểu muội không quan tâm.

  ReplyDelete
 16. Ko hiểu ý bạn ngocnukhuecac_98 :)

  ReplyDelete
 17. Lưu Bị, nhân nghĩa là co ậm ý. Thâm ý tất cả đều là kế hoạch cho sau này. Cò Tông Giang nhân nghĩa là xuất phát từ tâm thiện. Nhưng chỉ có 1 nhân sét về TG : Ngu trung. Quá ngu trung.
  Nếu Tg có 4/10 giã tâm bá nghiep nhu Luu Bị thì biết đâu lại có đc cả Phương Lap qui hàng

  ReplyDelete
  Replies
  1. Công nhận ngu trung, nhưng nếu ko vì ngu trung thì chắc cũng chẳng có 108 anh hùng LS :)

   Delete

Post a Comment

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!