1968, 1999, 2008 - When you BELIEVE

by comments
Photobucket


Many nights we pray
Nhiều đêm chúng ta nguyện cầu
With no proof anyone could hear
Với một điều mà ai cũng có thể thấy được
In our hearts a hopeful song
Trong trái tim chúng ta một khúc ca hy vọng
We barely understood
Chúng ta hiểu đơn giản rằng

Now we are not afraid
Giờ đây chúng ta k0 còn sợ j cả
Although we know there's much to fear
Dù chúng ta biết có nhiều điều đáng sợ
We were moving mountains long
Chúng ta chinh phục những ngọn núi cao
Before we knew we could
Trước khi chúng ta biết chúng ta có thể

There can be miracles
Đó là điều kỳ diệu
When you believe
Khi bạn tin
Though hope is frail
Dù hy vọng là mong manh
It's hard to kill
Nó dễ chết
Who knows what miracles
Ai biết điều kỳ diệu j
You can achieve
Bạn có thể làm đc
When you believe
Khi bạn tin
Somehow you will
Bằng cách nào đó U sẽ
You will when you believe
Bạn sẽ làm đc khi U tin

In this time of fear
Khi sợ hãi
When prayer so often proves in vain
Khi cầu nguyện
Hope seems like the summer birds
Hy vọng như những chú chim mùa hạ
Too swiftly flown away
Bay nhanh bay xa

And now I am standing here
Và giờ tôi đang đứng đây
My heart's so full I can't explain
Trái tim tôi ngập tràn cảm xúc khó diễn tả
Seeking faith and speaking words
Tìm kiếm niềm tin và nói những từ
I never thought I'd say
Tôi k0 bao giờ nói...

My United
NAD
04/05/2008
0

Comments

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!