Typography, quote photo Việt đẹp [part 3]


Đẹp v~

Part 2, Part 1


...
Ảnh hay
NAD
11/04/2014
5

Nhận xét

Đăng nhận xét

Feedback

Instagram

duyna.ybi, nguyenanhduy.com, thằng điên
Từ khi e ko còn về quanh sân...
Mưa rừng ơi mưa rừng...
Từ khi quen e, a đã biết...