Stay Hungry, Stay Foolish?

by comments
Vậy là hết tết, chưa năm nào thấy tết dài và chán như năm nay. Có lẽ là một trong những cái tết cuối cùng trên đất quê hương. Tết 10 năm nay gắn liền với 2 từ "về quê", giờ về vài ngày còn có hứng chứ đến 9 10 ngày thì hết chịu nổi. Bạn bè lập gia đình càng ngày càng vắng bóng, loanh quoanh hết chỗ vui chơi... 

"Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng"? - Trịnh Công Sơn. 
Me
NAD
04/02/2014
1

Comments

Post a Comment

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!