Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
...
[View tiếp dưới comment]

> Part 1

Bài cùng thư mục

7 nhận xét: 1. http://i420.photobucket.com/albums/pp289/musvn_blogspot_com/Girls/ThanhTam/ThanhTam7.jpg
  http://i420.photobucket.com/albums/pp289/musvn_blogspot_com/Girls/ThanhTam/ThanhTam6.jpg
  http://i420.photobucket.com/albums/pp289/musvn_blogspot_com/Girls/ThanhTam/ThanhTam5.jpg
  http://i420.photobucket.com/albums/pp289/musvn_blogspot_com/Girls/ThanhTam/ThanhTam4.jpg
  http://i420.photobucket.com/albums/pp289/musvn_blogspot_com/Girls/ThanhTam/ThanhTam3.jpg
  http://i420.photobucket.com/albums/pp289/musvn_blogspot_com/Girls/ThanhTam/ThanhTam2.jpg
  http://i420.photobucket.com/albums/pp289/musvn_blogspot_com/Girls/ThanhTam/ThanhTam1.jpg
  ...

  Trả lờiXóa
 2. Em này có cái mặt lúc thì nhìn hao hao giống Mai Phương Thúy, lúc lại thấy hơi giống Thái Trác Nghiên (Ah Sa) của Twins. Nhưng nói chung là xinh, phải có da có thịt thế này mới ngon :))

  Trả lờiXóa
 3. Và sẽ còn nhiều hàng nữa =P~

  Trả lờiXóa