72 vị sao Địa sát - 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc

by comments

> 36 vị sao Thiên Cương trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc

37 - Địa Khôi Tinh - Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ

Chu Vũ trước khi lên LSB cũng đình đám lắm, lên rồi lại không thấy gì, thậm chí quên cả Chu Vũ chết ra sao

38 - Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín

HT nhìn quả là có phong độ, người ngựa nhìn trứ danh, không hổ là tướng trấn 3 quả núi

39 - Địa Dũng Tinh - Bện Úy Trì Tôn Lập

Tôn Lập cũng đã từng làm quan, vì hoàn cảnh éo le mà lên LS cùng gia quyến và em trai. Sau này cũng hy sinh khi Nam chinh, hình như cũng vong mạng tại Ô Long Lĩnh

40 - Địa Kiệt Tinh - Xú Quận Mã Tuyên Tán


41 - Địa Hùng Tinh - Mộc Tinh Can Hắc Tư Văn

Nhìn rất ngoại đạo, không giống người Trung Hoa lắm , mang số Mộc tinh, có cả chòm sao làm dấu hiệu

42 - Địa Uy Tinh _ Bách Thắng Tướng Hàn Thao


43 - Địa Anh Tinh - Thiên mục Tướng Bành Dĩ

Hàn Thao - Bành Dĩ, đôi bạn này sau cùng lâm trận mạng vong, hình vẽ rất oai phong, nhìn như cưỡi voi

44 - Địa Kỳ Tinh - Thánh Thủy tướng quân Đan Đình Khuê


45 - Địa Mãnh Tinh - Thần Hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc

2 danh tướng này cũng được vẽ rất đẹp, nhìn có thần, rõ ràng phong cách Thủy-Hỏa.

46 - Địa Văn Tinh - Thánh Thủ thư sinh Tiêu Nhượng

Tiêu Nhượng viết chữ đẹp và có khả năng giả bút pháp người khác, sau này bị triều đình giữ lại khi quân Lương Sơn đi Nam chinh, tan đàn xẻ nghé từ đấy

47 - Địa Chính Tinh - Thiêt Diện Khổng mục Bùi Tuyên

Trốn kỹ quá, khó mà nhìn ra!

48 - Địa Tịch Tinh - Ma Vân Kim Sí Âu Bằng

Có nét của Thần Điêu Đại Hiệp chăng?

49 - Địa Hạp Tinh - Hỏa Nhỡn Toan Nghê Đặng Phi


50 - Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận

Ảnh cũng như người, rất có phong độ, trướng hổ màn nhung

51 - Địa Âm Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm

DL nhìn đúng là 1 đầu lĩnh bộ quân thứ thiệt, kém Lâm Xung một chút mà thôi

52 - Địa Phụ Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn

Lăng Chấn giống như Hồ Nguyên Trừng của nước Nam ta, tài giỏi trong việc chế tạo súng thần công phá địch, tranh vẽ hùng hồn, nức danh thiên lôi

53 - Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính


54 - Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương


55 - Địa Hựu Tinh - Kiển Nhân Quý Quách Thịnh

2 viên tiểu trại chủ này được vẽ rất đẹp, đối lập và bổ sung cho nhau; sau này cũng thác cùng 1 trận

56 - Địa Linh Tinh - Thần y An Đạo Toàn

Xưa có Hoa Đà thì nay có An Đạo Toàn; vì giỏi chữa bệnh nên AĐT bị triều đình giữ lại trong cuộc Nam Chinh, cũng vì thế mà hảo hán Lương Sơn mạng vong vì vết thương mà không ai cứu chữa

57 - Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đan

Nếu không phải HPĐ mang thú tinh thì thật không nhận ra là ai trong 108 bức ảnh

58 - Địa Vi Tinh - Nụy Cước Hổ Vương Anh

“Hổ thọt” Vương Anh nhỏ người nhưng thương pháp cực kỳ điêu luyện, không những thế còn nổi danh trong chốn phòng the. Mới nhìn đã thấy là kẻ háo sắc

59 - Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hỗ Tam Nương

Hoa khôi của LSB nhưng lại là vợ của Vương Anh, 2 vợ chồng Vương Nụy Hổ sau này chết về tay Trịnh Ma Quân tại huyện Thanh Khê vì trúng phải yêu đạo, đáng tiếc thay!

60 - Địa Hao Tinh - Táng Môn Thần Đào Húc


61 - Địa Mặc Tinh - Hỗn thế Ma Vương Phàn Thụy

Tranh vẽ rất có hồn, Phàn Thụy cưỡi rồng lẫm liệt ko kém gì ma vương tái thế

62 - Địa Xương Tinh - Mao Đẩu Tinh Khổng Minh


63 - Địa Cường Tinh - Độc Hỏa Tinh Khổng Lượng


64 - Địa Phi Tinh - Bát Tý Na Tra Hạng Sung

Đúng là Na Tra tám tay nhìn độc đáo!

65 - Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn

2 bác này nhìn như phường chèo, màu mè quá

66 - Địa Xảo Tinh - Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiện

Bác này có tài làm con dấu giả, có lẽ hữu ích trong thời bình hơn.

67 - Địa Minh Tinh - Thiết Dịch Tiên Mã Lân

Nhìn có nét của người Ba Tư hơn là Trung thổ

68 - Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đồng Uy


69 - Địa Thoái Tinh - Phan Giang Thần Đồng Mãnh

2 anh em họ Đồng được vẽ rất đẹp, đúng là thủy tướng hàng đầu của Lương Sơn

70 - Địa Mãn Tinh - Ngọc Phan Cang Mạnh Khang

Nếu không phải Mạnh Khang là người coi sóc việc đóng chiến thuyền của LSB thì đúng là không biết là ai mà lần

71 - Địa Toại Tinh - Thông Tý Viện Hầu Kiện

Nhìn như con hát!

72 - Địa Chu Tinh - Khiêu Giản Hổ Trần Đạt

Bác này dùng đôi roi đánh nhau, không biết có giết được con hổ nào không.

73 - Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà Dương Xuân

DX nhìn bệnh nhất, lại có con trăn quấn quanh người, thấy mà ghớm!

74 - Địa Di Tinh - Bạch Diện Lang Quân Trình Thiên Thọ


75 - Địa Lý Tinh - Cửu Vỹ Quy Đào Tôn Vượng

Mang tướng con rùa cho nên ngồi rùa, nhìn nông dân chât phác thật.

76 - Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh

Em trai Tống Giang, cũng là đồ vô dụng như anh.

77 - Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hòa

“Ống sáo thép” này có ích cho thời bình hơn

78 - Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng


79 - Địa Tốc Tinh - Tùng Tiến Hổ Đình Đắc Tôn

2 bác này nhìn giống nhau quá, đúng là về sau vong mạng cùng 1 lượt

80 - Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lan Mục Xuân


81 - Địa Cơ Tinh - Thao Đao Quỷ Tào Chính


82 - Địa Ma Tinh - Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn

Nhìn không có chút cốt cách hảo hán, giống phường đi lừa

83 - Địa Yêu Tinh - Mô Trước Thiên Đỗ Thiên


84 - Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh

Nhìn có phong cách ra phết

85 - Địa Phục Tinh - Kim Nhãn Bưu Thi Ân

Đúng là có con mắt vàng, nhìn là biết ngay!

86 - Địa Tịch Tinh - Đả hổ tướng Lý Trung

Lý Trung sở trường đáng gậy, hình vẽ không nổi bật lắm

87 - Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông

Chu Thông ví mình như Tiểu Bá Vương tức là không kém cạnh gì Bá Vương Hạng Vũ nhưng sao trông không có cốt cách chút nào

88 - Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long

Có đôi chùy đẹp thật!

89 - Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng


90 - Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên


91 - Địa Giốc Tinh - Độc Giác Long Trâu Nhuận

Anh em mang ngưu tướng có khác, nhìn đã thấy trâu điên

92 - Địa Tú Tinh - Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý


93 - Địa Tàng Tinh - Tiêu Diện Hổ Chu Phú


94 - Địa Binh Tinh - Thiết Tý Phụ Xái Phúc


95 - Địa Tổn Tinh - Nhất Chỉ Xoa Xái Khánh

Anh em họ Xái sao trông như tả hữu phán quan, làm nhớ đến người giữ sổ Sinh Tử, kẻ cầm bút Càn Khôn, bút Càn Khôn viết sổ Sinh Tử thì Ngọc Hoàng cũng vô phương cứu

96 - Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập

Giống anh hàng thịt hơn là 1 phán quan.

97 - Địa Sát Tinh - Thanh Nhãn Hổ Lý Lâm

Nhìn suy tư ghê, có lẽ sắp bước vào cuộc đại chiến.

98 - Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đĩnh

Đúng là kẻ mặt rỗ giết người mà không đổi sắc!

99 - Địa Xú Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng


100 - Địa Số Tinh - Tiểu Úy Trì Tôn Tân


101 - Địa Âm Tinh - Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu

Người phụ nữ thứ 2 trong 108 hảo hán, vợ chồng Tôn Tân - Cố Đại Tẩu sau này sập bẫy chết chung trong rừng, thương thay!

102 - Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh

Nhìn đúng bản chất anh nông dân

103 - Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương

Vợ chồng nhà Trương Thanh - Tôn Nhị Nương trước khi lên LSB vốn là bán rượu hại người, giết hại khách qua đường, lấy xác làm bánh bao nhân thịt; nhìn đúng là Mẫu dạ xoa thật.

104 - Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục


105 - Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ

Úc Bảo Tứ là hảo hán lo việc giữ cờ cho quan LSB trong mọi trận chiến, sau này chết trong đám loạn quân (chắc do mải cầm cờ)

106 - Địa Hao Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng

“Mặt trời giữa trưa” này nổi tiếng với gánh rượu thuốc mê

107 - Địa Tặc Tinh - Cổ Thượng Tao Thời Thiên

Thời Thiên có biệt danh là Cổ thượng tao - bọ chét vàng đậu trên trống, cực kỳ giỏi trộm cắp, nhìn là biết phường đạo chích. Sau này vì ham lập công bị lừa vào huyện Thanh Khê, bị gạch đá vùi lấp mà chết

108 - Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ

Không có gì đặc sắc, bác này xuất thân là dân buôn ngựa


Như vậy là hoàn thành 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, Thủy Hử phần đầu có thể coi là bức tranh đẹp về các hảo hán khi cùng nhau tụ lại dưới ngọn cờ Lương Sơn; vì thế mà hồi cuối cũng đề cập đến việc bia đá nổi hàng văn, 1 bên đề “Thế Thiên Hành Đạo”, 1 bên đề “Trung Nghĩa Lưỡng Toàn”.

Người đời sau có thơ khen rằng:

Miền Thủy Bạc, vũng Lương Sơn
Nước bèo gặp gỡ, tâm can hẹn hò
Tài kinh tế, chí giang hồ
Giữa trời dựng một ngọn cờ Nghĩa Trung.
Từ đây thỏa chí tang bồng
Mảnh gương nghĩa hiệp soi chung muôn đời
Trăm năm nhắm bạn anh tài,
Làm trai cho đáng thân trai mới là…

Cho dù sau này trong Hậu Thủy Hử, các hảo hán đa số mạng vong, những người còn lại cũng không được viên mãn đến cuối đời, nhưng Thủy Hử vẫn là bài ca bất tận về tráng chí khao khát tự do. Hình ảnh 108 hảo hán Lương Sơn còn được lặp đi lặp lại trong nhiều cuốn phim về sau, xem một lần rồi nhớ mãi.

Tống Huy Tông sau này nhận ra sai lầm của mình nhưng cũng đã muộn; mới cho đắp tượng 36 Thiên Cương, 72 Địa Sát ở Sở Châu để ngàn năm cúng bái. Người đời kể rằng Tống Công Minh vẫn hiển linh cứu giúp dân chúng. Sử chép:

Thiên Cang đã khuất về thiên giới
Đại Sát lại theo xuống đất cùng
Muôn thưở thần linh đều hưởng tế
Vạn năm sử sách rạng anh hùng.
Ảnh hay
NAD
25/11/2008
3

Comments

  1. P/S: Sau "Tam quốc diễn nghĩa", VTC đang chiếu lại đồng thời cả "Thủy hử" lẫn "Hồng lâu mộng". Nếu sau mà chiếu lại cả "Tây du ký" nữa thì đủ bộ Tứ đại danh tác văn học cổ điển Trung Quốc :D. Trong số này chỉ có mỗi Hồng lâu mộng là mình chưa đọc truyện, xem phim hay biết nội dung thế nào cả, căn bản k0 có đánh nhau :))

    ReplyDelete
  2. HLM có đánh nhau chứ, mà đánh nhau ju+~a đêm khuyên, ju+~a pạn Nam & pạn Nữ hehehe

    ReplyDelete
  3. Thía thì xem hẳn phim xxx cho ròi heheh

    ReplyDelete

Post a Comment

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!