Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
...

Bài cùng thư mục

10 nhận xét: 1. Test

  http://buzz.blogger.com/2009/09/show-your-face.html

  Trả lờiXóa
 2. Template ko hiện avatar Blogger profile (tính năng mới), khắc phục sao đây. Blogger ngày càng ngon =P~

  Trả lờiXóa
 3. Phải đợi sửa lại temp đã, nhiều blogger bị vấn đề này lắm :D

  Trả lờiXóa
 4. Ngon rồi, bỏ cái mybloglog bựa dân đi :)

  Trả lờiXóa
 5. Dùng cả 2 cho nó máu, mình ngại đăng nhập vào blogger để comment :D

  Trả lờiXóa